• Mane rasite:
Dydis Raidė kuria žymima Pagrindinė Formulė Išvestinės Formulės Pagrindiniai vienetai (SI sistemos) Keletas kitų vienetų Paaiškinimas
Ilgis -( l -) m (metras) cm, km, mm, nm, μm Atstumas tarp dviejų taškų
Plotas -( S -) -( S = a   b -) -(  ( {-text{stačiakampio ploto}} )  -) -( s = -frac{a   h}{2} -)  -(  ( {-text{trikampio ploto}} )  -) ;  -( s = -pi r^2 -)  -(  ( {-text{skritulio ploto}} )  -) m² (kvadratinis metras) cm², km², mm², ha Dviejų ilgių matmenų sandauga
Tūris -( V -) -( V = S   h -) -( V = a   b   c -)   ;  -( V = -frac{m}{-rho} -) m³ (kubinis metras) cm³, l, ml, dl Sandauga trijų ilgio matmenų
Masė -( m -) -( m = -rho   V -)   ;  -( m = -frac{F}{a} -) kg (kilogramas) g, mg, t Kūno medžiagų kiekis
Tankis -( -rho -) -( -rho = -frac{m}{V} -) -( -rho = -frac{p}{g   h} -) kg/m³ g/cm³ Masės santykis su tūriu
Laikas -( t -) -( t = -frac{s}{v} -)   ;  -( t = -frac{A}{N} -)   ;  -( t = -frac{v – v_0}{a} -) s (sekundė) min, h, d Tarp dviejų įvykių intervalas
Kelias -( s -)  -( s = v   t -) ; -( s = -frac{a}{f} -) ; m (metras) km, cm, mm Atstumas, kurį kūnas judėjo
Greitis -( v -)  -( v = -frac{s}{t} -) m/s km/h Kelias per laiko vienetą
Pradinis Greitis -( v_0 -) -( v_0 = v – a   t -) m/s km/h Kūno greitis judėjimo pradžioje
Galutinis Greitis -( v -) -( v = v_0 + a   t -) m/s km/h Kūno greitis judėjimo pabaigoje
Pagreitis -( a -) -( a = -frac{v – v_0}{t} -) -( a = -frac{F}{m} -) m/s² Greičio pokytis per laiko vienetą
Laisvojo Kritimo Pagreitis -( g -) ~10 m/s² ; -( g = -frac{ F_s}{m} -)  9.81m/s² m/s² Laikrodyje laisvai krintančio kūno pagreitis žemės paviršiuje
Jėga -( F -) -( F = m   a -) -( F = -frac{A}{s} -)   ;   -( F = p S -) N (niutonas) kN, MN, mN Antras Niutono dėsnis
Sunkis (Sunkio Jėga) -( F_s -) -( F_s  = m   g -) N (niutonas) Žemės traukos jėga veikianti kūną
Svoris (Svorio Jėga) -( P -), -( P = m   g -) N (niutonas) Jėga, kuria kūnas veikia atramą
Darbas -( A -) -( A = F   s -) -( A = N   t -)   ;  -( A = m   g   h -) J (džaulis) Jėgos ir jos kelio sandauga
Galia -( N -) -( N = -frac{A}{t} -) -( N = F   v -)   ; W (vatas) kW, MW Darbas atliktas per laiko vienetą
Energija -( E -) -( E = E_p +E_k -) J (džaulis) kWh, MJ Gebėjimas atlikti darbą
Potensinė Energija -( E_p -) -( E_p = m   g   h -) J (džaulis) kWh, MJ Energija, susijusi su kūno padėtimi ar būsena
Kinetinė Energija -( E_k -) -( E_k = -frac{ m v^2}{2} -) J (džaulis) kWh, MJ Energija, susijusi su kūno judėjimu
Jėgos Momentas  -( M -) ; -( M = F   l -) N·m (niutono metras) Jėgos ir atstumo iki sukimo ašies sandauga. -( l -) – petis
Naudingumo Koeficientas -( -eta -) -( -eta = -frac{An (naudingas-darbas)}{Av (visas-atliktas darbas)} -) % Naudingai atlikto darbo ir viso atlikto darbo arba sunaudotos energijos santykis
Slėgis -( p -) -( p = -frac{F}{S} -) Pa (paskalis) bar, atm, mmHg Jėga, veikianti paviršių į vienetinį jo plotą
Slėgis Skysčiuose -( p -) -( p = -rho   g   h -) Pa (paskalis) bar, atm, mmHg Slėgio apskaičiavimas skysčiuose arba dujose
Gylis, Aukštis -( h -) -( h= -frac{p}{ -rho g } -) ;  -( h= -frac{E}{ m   g } -)   ; m (metras) km, cm, mm Vertikalus atstumas nuo bazės iki viršutinio taško
Archimedo Jėga -( F_A -) -( F_A = -rho_s   V_k   g -)  ; -( F_A = P_0 – P_s -) N (niutonas) Jėga, kuri veikia skystyje arba dujose panardintą kūną
Periodas -( T -) -( T = -frac{t}{n} -) ; -( T = -frac{1}{V(t)} -), -( T = 2-pi -sqrt{-frac{l}{g}} -) -( T = -frac{1}{f ( -nu ) } -) s (sekundė) ms, min Laikotarpis tarp per kurį įvyksta vienas susvyravimas (apsisukimas ar susidaro banga)
Dažnis -( f -)  (  -( -nu -) )  -( f ( -nu ) = -frac{1}{T} -) ; -( f ( -nu ) = -frac{n}{t} -)  -( f ( -nu ) = -frac{v}{ -lambda } -) Hz (hercas) ; -(  -frac{1}{s} -) ; S^-1 kHz, MHz Įvykių skaičius per laiko vienetą
Bangos Ilgis -( -lambda -)  -( -lambda = v   T -)  ;  -( -lambda = -frac{v}{ f ( -nu )} -) -( -lambda = -frac{c}{f ( -nu )} -) m (metras) cm, mm, nm, μm Atstumas tarp dviejų gretimų bangų
Kartai -( n -) -( n = -frac{t}{T} -)   ;    -( n = f   t -) – (be matavimo vienetų) Skaičius, kiek kartų įvyksta tam tikras reiškinys
Bangos Sklidimo Greitis  -( v -)  -( v = -frac{ -lambda }{T} -)  ;  -( v = -lambda  f ( -nu ) -) m/s km/h, cm/s Atstumas, kurį banga nukeliauja per laiko vienetą
Linijinis Greitis -( v -) -( v = -frac{ C(l) }{T} -)   ;   -(  v = -frac{- 2 -pi R }{ T} -)  -( v = 2-pi R f ( -nu )  -) m/s km/h, cm/s Kūno greitis judant apskritimo lanku
Kampinis Greitis -( -omega -) -( -omega = -frac{- 2 -pi  }{ T} -)  -( -omega = 2-pi f ( -nu )  -) rad/s deg/s Greitis kuriuo kūnas pasisuka kampu
Apskritimo Spindulys -( R-)   ;  -( r -)  -( r = -frac{  v   T}{2-pi} -)     ;  -( r = -frac{l}{2-pi} -) m (metras) cm, mm Atstumas nuo apskritimo centro iki jo krašto
Apskritimo Lanko Ilgis -( l -)  ;  -( (s) -) -( l = 2-pi r -) m (metras) cm, mm Apskritimo dalies ilgis
Vidutinis greitis -( v_{-text{vid}} -)  -( v_{-text{vid}} = -frac{ S_1+ S_2+S_3 }{t_1+t_2+t_3} -) m/s km/h Visas įveiktas kelias per visą laiko tarpą
Temperatūra -(t-) °C (celsijaus laipsniai) K (Kelvinai) Kūno šilumos būsena
Pradinė temperatūra -(t_1-) -(t_1 = t_2 {- -frac{Q}{cm}}-) °C (celsijaus laipsniai) K (Kelvinai) Kūno temperatūra prieš šilumos perdavimą
Galinė temperatūra -(t_2-) -(t_2 = -frac{Q}{cm} + t_1-) °C (celsijaus laipsniai) K (Kelvinai) Kūno temperatūra po šilumos perdavimo
Vidinė energija -(E-) J (Jauliai) kJ, MJ  … Kūno vidaus energijos kiekis
Šilumos kiekis -(Q-) -(Q = cm(t_2 – t_1-)) J (Jauliai) kJ, MJ  … Šilumos energija, perduodama kūnui
Savitoji šiluma -(c-) -(C = -frac{q}{m(t_2 – t_1)}-) -(m = -frac{Q}{c(t_2 + t_1)}-) -( -frac{J}{kg·K)}-) (Jauliai per kilogramą iš Kelvinų (J/kg·K)) Kūno medžiagos šiluminė charakteristika
Kūno degimo savitoji šiluma -(Q_m-) -(Q = qm-) J/kg (Jauliai per kilogramą) Medžiagos šilumos absorbcijos charakteristika pereinant iš kietojo į skystąją būseną
Savitoji lydymosi temperatūra -(T_l-) -(Q = -lambda m-) J/kg (Jauliai per kilogramą) Medžiagos lydymosi šiluminė charakteristika
Savitoji garavimo šiluma -(Q_g-) -(Q = L m-) J/kg (Jauliai per kilogramą) Medžiagos garavimo šiluminė charakteristika
Srovės stipris -(I-) -(I = -frac{q}{t}-)  ;  -(I = -frac{U}{R}-) A (Amperai) mA, kA  … Elektrinio srauto intensyvumas
Krūvis -(Q-) -(q = Jt-) C (Kulonai) Elektrinio srauto kiekis per laiko vienetą
Įtampa -(U-) -(u = -frac{A}{q}-)  ;  -(u = IR-) V (Voltai) mV, kV … Elektromotorinė jėga
Varža -(R-) -(R = -frac{-rho l}{s}-)   ;  -(R = -frac{U}{J}-) Ω (Omai) kΩ, MΩ, mΩ … Elektrinio laidininko varža
El. Srovės darbas -(W-) -(A = UJT-)  ;   -(A = Q-) J (Jauliai) Elektros energijos transformacija
El. Srovės galia -(P)- -(P = UJ-) W (Vatai) kW, MW … El. srovės darbas atliktas per laiko vienetą arba įtampos ir srovės stiprio sandauga
Elektros energija -(E-) -(E = Pt -)  ;  -(E = A-) kWh (Kilovatvalandės) Elektros energijos kiekis
Laidininko ilgis -(L-) -(l = -frac{Rs}{-rho}-) m (Metrai) mm, cm … Elektrinio laidininko fizinė dimensija
Skerspjūvio plotas -(s-) -(s = -frac{-rho l}{R}-) m² (Kvadratiniai metrai) cm², km², mm², ha … Elektrinio laidininko skerspjūvio plotas
Savitoji varža -(rho-) -(-rho = -frac{R s}{e}-) -( -frac{-rho·mm²}{m}-) Ω·m Medžiagos elektrinio laidumo charakteristika
‘Fizika ir matematika (teoriškai) yra nuspėjami. Su žmonėmis daug sunkiau. Jie yra įvairūs, ir jūs turite iš tikrųjų suprasti, kaip mąsto skirtingi žmonės’. -Bill Gates