• Mane rasite:
‘Matematika yra ne tiek apie skaičius, kiek apie gyvenimo prasmę.’ -James Clerk Maxwell